Sveicināti NaturePower

Naturepower komanda augstāk par visu vērtē klientus, kas izvēlās zaļo enerģiju. Tieši tāpēc mūsu darbība nebeidzās pie produkcijas pārdošanas klientam, bet mēs piedāvājam arī alternatīvo enerģijas avotu uzstādīšanas pakalpojumus.

Objekta apsekošana klātienē un konsultēšana

Izbraucam individuāli uz katru objektu, apsekojam to, iesakam pareizāko vietu alternatīvās enerģijas izvietošanai. Ļoti svarīgi ir pareizi izvēlēties vietu, jo tas var būtiski ietekmēt saražotās enerģijas daudzumu.

Ekspluatācijas instruēšana

Nododot ekspluatācijā objektu, sniedzam konsultāciju par nepieciešamajiem profilakses pasākumiem, lai Jūs kā patērētājs spētu veiksmīgāk izmantot uzstādītā alternatīvās enerģijas avota potenciālu.